ES parama

ES parama

UAB „Mediniai baldai“ įgyvendina projektą pagal priemonę 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19.
Projekto pavadinimas: UAB „Mediniai baldai“ informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas.
Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-0891.
Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti pagal Aprašą remiamą veiklą – e. komercijos modelių diegimą.
Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos įmonės pajamų augimui ir spartesniam atsigavimui nuo pandemijos sukeltų padarinių.
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.